Pravilna ishrana kućnih mačaka

Mačke koje ne izlaze napolje, sa svim svojim fantastičnim osobinama, predstavljaju divne, pa skoro i idealne kućne ljubimce. One su naizgled nešto manje aktivne, ali i podjednako srećne kao i one na ulici. 

Osim dodatne aktivnosti i kretanja, kako bi ostale u dobroj formi, kućnim macama je potrebna i nešto izmenjena ishrana. Zapravo, preporučuje se specijalno formulisana hrana, koja će sadržati više proteina, a manje masti.

Kada je u pitanju ishrana kućnih mačaka, potrebno je naći pravu meru odnosno ravnotežu između unosa energije (kalorija) i njene potrošnje, na šta utiče veliki broj faktora kao što je, između ostalog i nivo aktivnosti. Neaktivne mačke i mačke koje žive u zatvorenom zahtevaju manje energije, tako da i njihova ishrana treba biti prilagođena ovome. Obzirom da su nivo aktivnosti, vrsta i količina hrane obično u direktnoj vezi sa gojaznošću mačke, u šopovima se može pronaći hrana za ishranu gojaznih mačaka sa ciljem smanjenja telesne težine. Kada se ljubimac dovede u optimalno stanje, na vlasniku je da različitim tehnikama i merama to stanje održava u kontinuitetu.

Na prvom mestu preporučuje se povećanje nivoa fizičkih aktivnosti kroz uvođenje različitih igara. Određivanje adekvatnih količina odgovarajuće hrane je posebno važno jer će to obezbediti održavanje dobrog telesnog statusa ljubimca.

Kućne mačke koje su sterilisane takođe pokazuju sklonost ka gojaznosti. Zato je ishrana sterilisanih maca jako bitna, kako bi se njena telesna masa održavala u granicama “normalnog”. Nakon sterilizacije, zbog prestanka delovanja polnih hormona ponašanje mačke se menja, ona postaje mirnija, manje aktivna i to može dovesti do povećanja telesne težine. Već 48 sati nakon sterilizacije mačka konzumira oko 20% više hrane dnevno, a energetske potrebe joj se smanjuju za 30%. Nije teško pretpostaviti da joj u skoroj budućnosti preti rizik od prekomerne težine. Obzirom da opada intezitet fizičke aktivnosti, kod sterilisanih kućnih mačaka povećan je i rizik od pojave mokraćnog kamenca, a to za posledicu ima da mačka manje pije i retko mokri. Zbog svih navedenih činjenica, jako je bitno kućnim, sterilisanim macama davati gotovu, funkcionalnu hranu, posebno pripremeljenu za njihove potrebe vodeći računa o dnevnim količinama.

Ovakva hrana sadrži i dodatna, manje svarljiva vlakna, koja pomažu u borbi protiv pojave hairball, tačnije stvaranja kuglica dlake. Ove loptice od dlake, česta su pojava, i gotovo 40% maca imaju ovaj problem. Nepisano pravilo je da se sa ovim problemom češće bore kućne mace. One su konstantno u zatvorenom prostoru, više se linjaju zbog stalne temperature okoline i veštačkog svetla.

Osim redovnog četkanja, maci u borbi sa hairballom se može pomoći i odgovarajućom hranom. Danas većina hrana namenjenih kućnim mačkama sadrže i formulu koja omogućava lakše razlaganje ovih dlaka i efikasniju eliminaciju putem izmeta.

Izvor: petface.net