Hirurgija

Hirurgija i ortopedija

Hirurgija predstavlja radikalan pristup terapiji, nekada neophodan za zdravlje vašeg ljubimca. Hirurške procedure obuhvataju mekotkivnu i tvrdotkivnu hirurgiju. Procedura obuhvata pripremu pacijenta za anesteziju, anesteziju, operativni zahvat i konvalescentni period.

Priprema za anesteziju počinje uskraćivanjem hrane i vode, 12-24 h pre operacije. Nakon toga dolazite sa vašim ljubimcem u ordinaciju, a dalja priprema je naša briga.

Operativni zahvati se vrše pod inhalacionom anestezijom, sa najbezbednijim gasnim anestetikom, do sada poznatim u veterinarskoj praksi u svetu, a to je izofluran.

Nakon završenog operativnog zahvata, sledi konvalescentni period, koji može različito dugo trajati, u zavisnosti od težine hirurškog zahvata.

Budući da posedujemo izuzetno modernu opremu koja uključuje elektrokauter, defibrilator, monitoring vitalnih funkcija, kao i dugogodišnje iskustvo u obavljanju ovakvih procedura, možete biti sigurni da je vaš ljubimac u sigurnim rukama.

Prethodna strana

VetHouse, ambulanta za kućne ljubimce - Radnim danima 10-20h , Subota 10-14h , Nedelja 10-12h